Nyt on oikea hetki sopia etätyön ehdoista kirjallisesti. Sovi esimerkiksi työn suorituspaikasta, työntekijän tavoitettavuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta. Yli 18 000 yrityksen hyödyntämällä Sopimustiedolla laadit ja allekirjoitat todella helposti myös etätyösopimukset.

Uuden työaikalain myötä kaikki etätyö luetaan työaikaseurannan ja -sääntelyn piiriin – aiemmin työnantajan ei tietyin edellytyksin tarvinnut valvoa työaikaa työpaikan ulkopuolella lainkaan.

Erillinen etätyösopimus luo selvät pelisäännöt

Mikäli työntekijä suorittaa säännöllisesti osan työtehtävistään etätyönä eikä työpaikalla ole voimassa kattavaa etätyöohjeistusta, on etätyöstä laadittava erillinen sopimus. Etätyösopimus ei lähtökohtaisesti vaikuta työntekijän varsinaisen työsopimuksen ehtoihin, kuten palkkaukseen, ellei toisin sovita.

Etätyön sisältö on pitkälti työnantajan ja työntekijän välisen sopimuksen varassa. Etätyö poikkeaa käytännön järjestelyiltään monin tavoin varsinaisella työpaikalla suoritettavasta työstä. Onkin tärkeää sopia esimerkiksi siitä, milloin etätyötä saa tehdä ja kuka vastaa etätyössä tarvittavien välineiden hankinnasta sekä muista kustannuksista.

1.1.2020 voimaan astuneessa uudessa työaikalaissa ei vanhan työaikalain tapaan tehdä enää eroa etätyön ja työpaikalla tehtävän työn välillä. Etätyö on siis kaikissa tapauksissa työtä, jota työnantajan tulee valvoa ja johon soveltuvat työaikalain rajoitukset.

Laadi ja allekirjoita etätyösopimus parhaalla ja helpoimmalla tavalla täällä.

Etätyösopimuksen luonti pikavalinnoilla

Sopimustiedolla laadit vaivattomasti laadukkaan joko suppean tai kattavan etätyösopimuksen, jossa kaikki oleellinen on otettu huomioon. Tämä sopimusmalli soveltuu sekä täysimääräisen että osittaisen etätyön tilanteisiin. Älykäs sopimusmalli sisältää malliehtoja, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat (alla kuva asiakirjan laatimisesta). Voit myös muokata ehtoja tai kirjoittaa omia sopimuskohtia.

Kyseessä ei ole siis yksittäinen pohja, vaan muuntuva asiakirjamalli, jolla laadit pätevän ja laadukkaan sopimuksen vaivattomasti. Lopputuloksena saat siistin allekirjoitusvalmiin asiakirjan, jonka voit allekirjoittaa palvelussa sähköisesti. Palvelun dokumenttiarkisto arkistoi asiakirjan sinulle automaattisesti.

Allekirjoitat helposti sähköisesti

Palvelussa voit lähettää allekirjoituskutsut osapuolille tekstiviestillä tai sähköpostitse asiakirjan laadinnan jälkeen. Allekirjoituksen voi siis hoitaa työsopimuksiin helposti älypuhelimen näytölle sormella tai kosketusnäyttökynällä piirtäen, missä ja milloin vain. Asiakirjan laatija ja osapuolet saavat ilmoituksen sähköpostitse, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan.

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat, Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Sähköisestä allekirjoituksesta jää vahvemmat tekniset todisteet kuin perinteisestä allekirjoituksesta. Voit lukea lisää sähköisistä allekirjoituksista ja niiden juridisesta pätevyydestä täältä.

Sopimukset arkistoituvat automaattisesti

Palvelu arkistoi niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi automaattisesti yhteisösi Sopimustilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi.

Voit myös tarvittaessa monistaa arkistossa olevia asiakirjoja, ja sillä tavalla helpottaa toistuvien asiakirjojen laadintaa. Lisäksi voit asettaa muistutuksia asiakirjojen tärkeistä päivämääristä alla olevan kuvan mukaisesti. Palvelu toimittaa muistutukset sinulle tai nimeämällesi henkilölle sähköpostitse.

Tutustu Sopimustietoon ja laadi etätyösopimus täällä.