Helpottaaksemme yksinyrittäjiä koodasimme Sopimustietoon yksinyrittäjän koronatukihakemuksen ohjeinfoineen. Sopimustiedon hakemus on täsmälleen Kuntaliiton kunnille antaman ohjeistuksen mukainen ja perustuu valtioneuvoston asetukseen TEM/2020/48.

Laadi tästä koronatukihakemus Sopimustiedossa

Palvelussa jokainen yksinyrittäjä voi perehtyä yksinyrittäjän koronatuen edellytyksiin, luonnostella sekä tarvittaessa laatia tukihakemuksen. Sopimustiedon avulla voit näin valmistautua tukihakemuksen laatimiseen ja hankkia esimerkiksi tarvittavat liitteet valmiiksi.

Toimi hakemuksen kanssa kunnan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta) ohjeistuksen mukaisesti. Kunnat avaavat hakuja lähiaikoina ja ilmoittavat haun tarkemmat ohjeet sivuillaan. Kuntaliiton ja TEM:n ohjeiden mukaan hakemukset tulee käsitellä kunnissa saapumisjärjestyksessä.

  • Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.
  • Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.

Tuen myöntää yksinyrittäjän yrityksen kotikunta tai kotipaikkakunnan osoittama taho (esim. kuntien yhteenliittymät) ja hakutietoja käsittelee kunkin kunnan työhön osoittamat asiantuntijat.

Yksityiskohtaisemmat avustuksen saamisen edellytykset

Yksinyrittäjän avustuksen saamisen edellytyksenä on, että

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
  • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan;

Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Lisäksi avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Laadi tästä koronatukihakemus Sopimustiedossa