Perinteinen lakitoimiala

Lakitoimiala mielletään konservatiiviseksi ja perinteiseksi, jossa asiakaskokemus ei ole juurikaan muuttunut viimeisen 20–30 vuoden aikana. Tämä on toisaalta ymmärrettävää, koska juristeilla on pienemmät kustannustehokkuuspaineet ja pienilläkin virheillä voi olla suuret haittavaikutukset. Toisaalta McKinsey arvioi, että 23% juristien työstä pystytään automatisoimaan. Teknologinen kehitys on tuonut juristien työtä palvelevia sekä asiakaskokemusta uudistavia elementtejä lakitoimialalle.

Legal Tech tai oikeusteknologia on ala, joka yhdistää juridiikan ja teknologian tarjotakseen lakipalveluita. Alalla toimivat yritykset ovat usein start-upeja, jotka pyrkivät muuttamaan perinteistä toimialaa. Toinen Legal Techiä lähellä oleva käsite on Legal Design eli oikeudellinen palvelumuotoilu, joka pyrkii innovoimaan ja kehittämään juridisia palveluita muotoilun menetelmin. Molemmat suuntaukset pyrkivät tekemään lakipalveluista saavutettavampia joko alhaisempien hintojen tai palveluiden ymmärrettävyyden parantamisella.

Yksi osa Legal Techin tuomaa markkinamuutosta on lakipalveluiden tuotteistaminen. Monen lakitoimiston ja juristin työn lopputulos on toki laadukas, mutta usein lopputulos saattaa olla vaikeasti ymmärrettävä asiakkaalle, jos asiakas ei ole juristi. Esimerkiksi sopimus saattaa olla kymmeniä sivuja pitkä ja sen kirjoitusasu sellainen, että sen jokaisesta merkityksestä on hankala saada kiinni. Tuotteistaminen auttaa lakipalveluiden pitämisessä tasalaatuisina, hinnoittelultaan selkeinä, skaalattavina ja virheettöminä.

Monesti toistuva harhaluulo on se, että Legal Tech pyrkii tekemään juristeista työttömiä. Teknologian mukaantulo kuitenkin auttaa juristeja rutiinitöiden suorittamisessa ja mikä tärkeintä, palvelun laatu on asiakkaalle parempi. Lakipalveluiden laatu ja tehokkuus edistyvät myös epäsuorasti muun teknologisen kehityksen ansiosta. Esimerkiksi sähköinen allekirjoitus, chatbotit ja etätyöskentelyvälineet tukevat juridista työntekoa.


Sopimusten automatisointi ja älykkäät sopimukset
Yritys on aineeton, sopimusten ja sitoumusten verkko ja yrittäjän liikeidea on tämän verkon varassa. Silti sopimukset jätetään usein vähälle merkitykselle, jolloin muodostetaan yritykselle huomattava riski ja pienennetään yrityksen arvoa esimerkiksi potentiaalisen rahoittajan tai yritysostajan silmissä. Sopimusten automatisointi ja älykkäät sopimukset madaltavat kynnystä luoda kaikki yrityksen sopimukset laadukkaasti pienellä kustannuksella. Sopimustieto toimii tässä kategoriassa.

Sopimustentarkastus
Tekoäly mahdollistaa suuren asiakirjamassan läpikäymisen sekä virheiden huomaamisen huomattavasti ihmistä tehokkaammin. Yleisiä käyttökohteita ovat yrityskaupan asiakirjat sekä riskienhallinta.

Sopimusten arkistointi
Sopimustenhallintajärjestelmät hyödyntävät asiakirjojen metatietoja sekä automaatiota, jotta suuren organisaation koko asiakirjamassa on saavutettavissa ja hallinnoitavissa.

Markkinapaikat
Markkinapaikat ovat digitaalisia alustoja, joissa asiakkaat voivat etsiä palveluntarjoajia ja valita itselleen sopivimman nopeasti.

Lakibotit
Lakibotit hyödyntävät tekoälyä ja koneoppimista, jotka mahdollistavat juridisiin kysymyksiin vastaamisen ilman juristia. Kysymys on puhtaasta automaatiosta, koneellisista säännöistä. Avainasemassa palvelukokemuksessa on lakibotin käytössä olevan tietokannan laajuus ja ymmärrys käyttäjän kielenkäytöstä.

Lakipalvelut tulevat uudistumaan sekä juristien työn että asiakaskokemuksen puolesta. Me uskomme, että muutos on positiivinen molemmille osapuolille. Juristien työhön tulee mielekkyyttä rutiinitehtävien poistumisen myötä, virheiden mahdollisuus pienenee ja lakipalveluita tullaan käyttämään enemmän. Juristien osaamiseenkin voi tulla uusia vaatimuksia, jos haluaa osata tuottaa lakiteknologiaa koodaamalla.

Ostajalle palvelut tulevat muuttumaan helpommin ostettavaksi ja ymmärrettäviksi ja oikeustoimia tullaan tekemään enemmän. Käytännössä muutos voi tarkoittaa vaikka sitä, että monien palveluiden käyttöehdot tulevat vihdoin helpommin ymmärrettäviksi.