Sopimuskone on työkalu, jolla tehostat asiakirjojesi laatimista jopa 90 %. Palvelun takana on intohimoinen tiimi koodareita, juristeja ja yrittäjiä. Heitä yhdistää halu helpottaa erityisesti pk-yrittäjän arkea.

Mikä on Sopimuskone?

Sopimuskoneen ydinidea on asiakirjojen laatiminen pikavalinnoin. Jos laadit esimerkiksi työsopimusta, Sopimuskone kysyy sinulta vaihe vaiheelta työsuhteen kestosta, koeajasta, palkasta, vuosilomista jne. Vastaustesi perusteella se muotoilee valmiit tekstit asiakirjaasi. Sopimuksen osapuolina olevien yritysten tiedot lisätään asiakirjaan automaattisesti kaupparekisteristä.

Kun asiakirja on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti ja asiakirja arkistoituu automaattisesti.

Miten hyödyn Sopimuskoneesta?

Sopimuskoneen pikavalinnoilla voit tehostaa asiakirjojesi laatimista moninkertaisesti. Asiakirjat syntyvät parhaimmillaan hiirenklikkauksin, eli et joudu kirjoittamaan parhaassa tapauksessa itse juuri mitään. Sähköisen allekirjoituksen ansiosta et taas joudu tulostamaan tai skannaamaan asiakirjojasi.

Sopimuskone tarjoaa paitsi tehoa myös laatua. Juristiemme kehittämät valmiit asiakirjasisällöt mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi laatia juridisesti laadukkaita asiakirjoja, olipa kyse osakassopimuksesta, salassapitosopimuksesta tai työsopimuksesta. Näistä on hyötyä erityisesti alkutaipaleella oleville yrityksille, joilla valmiita sopimusmalleja ei vielä ole.

Miten Sopimuskone sai alkunsa?

Sopimuskone on Suomen Sopimustieto Oy:n tuote, jota on kehitetty loppuvuodesta 2015. Idean Sopimuskoneesta sai ylivieskalainen tilitoimistoyrittäjä ja juristi Marko Teppo, joka seurasi vuosia pienyrittäjien vaikeuksia sopimusasioidensa kanssa. Ei kukaan sopimusasioista pidä – ne ovat pitkälti hallinnollinen paha – mutta jotenkin ne pitäisi saada hoidettua. Mieluiten laadukkaasti, koska yrityksen arvo perustuu lopultaan sen tekemien sopimusten laatuun.

Teppo perusti Sopimustiedon ja valjasti jyväskyläläisen ohjelmistoyrityksen Meikon koodaamaan ideaansa. Palvelu avattiin yleisölle maaliskuussa 2017.

Keitä ovat Sopimustiedon työntekijät?

Sopimuskoneen takana on 13 tekijän tiimi, johon kuuluu muun muassa juridiikan, liiketalouden ja ohjelmistoalan osaajia. Lisäksi löytyy esimerkiksi valtiotieteen ja rakennusalan osaamista. Perustaja ja toimitusjohtaja Marko Teppo on itse juristi mutta myös entinen tilitoimistoyrittäjä ja poliisi.

Me Sopimustiedolla puhumme usein ”älyn kumuloitumisesta”. Kun tiimissä on laaja-alaista osaamista, kaikki ideat joutuvat läpäisemään tarkan seulan. Haluamme parantaa Sopimuskoneen käyttökokemusta jatkuvasti, ja siinä työntekijämme ovat ratkaisevassa asemassa – asiakkaiden ohella.

Kenelle Sopimuskone on tehty?

Palvelumme on sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Alkuperäinen idea Sopimuskoneesta syntyi pk-kentän tarpeesta, mutta yhtä lailla konsepti toimii start-upeissa, pörssiyrityksissä ja vuokranantajilla. Yritysasiakkaita meillä on jo 1 000, yksityiskäyttäjiä 17 000.

Miten pikavalinnat toimivat omissa sopimuspohjissani?

Pohjimmiltaan Sopimuskone on teknologia-alusta, joka taipuu minkälaiseen tahansa sopimukseen tai asiakirjaan. Ota yhteyttä meihin, niin koodaamme pienellä vaivalla tutut sopimuspohjasi yrityksesi käyttöön Sopimuskoneeseen. Näin voit ulottaa teknologiamme tehokkuushyödyt koko sopimuskantaasi.

Miten Sopimuskoneen valmiit asiakirjamallit on tehty?

Sopimuskoneessa on yli 150 muuntuvaa asiakirjamallia yritystoiminnan tarpeisiin ja yli 50 mallia yksityishenkilöiden tarpeisiin. Malleja ovat suunnitelleet sekä omat juristimme että asianajotoimistoiden erityisasiantuntijat. Malleja tarkistetaan säännöllisesti niin, että ne vastaavat ajantasaista lainsäädäntöä.

Mitkä ovat Sopimuskoneen suosituimmat asiakirjamallit?

Yritysasiakirjoista työsopimukset, toimeksiantosopimukset ja hallituksen kokouspöytäkirjat ovat tällä hetkellä suosituimpia asiakirjamalleja. Yhä enenevissä määrin yritykset tuovat myös omia asiakirjamallejaan osaksi Sopimuskonetta.

Yksityispuolella vuokrasopimukset, velkakirjat, valtakirjat, edunvalvontavaltakirjat ja avioerohakemukset ovat kuukaudesta toiseen suosituimpia.

Milloin Sopimuskone käännetään englanniksi?

Sopimuskone käännetään englanniksi helmi–maaliskuussa 2019. Käännös koskee sekä valmiita asiakirjasisältöjä että käyttöliittymää. Jo nyt allekirjoituskäyttöliittymä on englanniksi, eli voit lähettää allekirjoituskutsuja esimerkiksi ulkomaisille sopijapuolillesi.

Kirjoittaja on Suomen Sopimustiedon pääjuristi.

P.S.

Voisiko Sopimuskone olla sinun yrityksesi avuksi? Haluatko tehdä muuta yhteistyötä kanssamme? Olethan meihin yhteydessä.