Sopimustieto on palvelu, jolla tehostat asiakirjojesi laatimista jopa 90 %. Palvelun takana on intohimoinen tiimi koodareita, juristeja ja yrittäjiä. Heitä yhdistää halu helpottaa erityisesti pk-yrittäjän arkea.

Mikä on Sopimustieto?

Palvelun ydinidea on asiakirjojen laatiminen pikavalinnoin. Jos laadit esimerkiksi työsopimusta, palvelu kysyy sinulta vaihe vaiheelta työsuhteen kestosta, koeajasta, palkasta, vuosilomista jne. Vastaustesi perusteella se muotoilee valmiit tekstit asiakirjaasi. Sopimuksen osapuolina olevien yritysten tiedot lisätään asiakirjaan automaattisesti kaupparekisteristä.

Kun asiakirja on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti ja asiakirja arkistoituu automaattisesti.

Miten hyödyn Sopimustiedosta?

Palvelun pikavalinnoilla voit tehostaa asiakirjojesi laatimista moninkertaisesti. Asiakirjat syntyvät parhaimmillaan hiirenklikkauksin, eli et joudu kirjoittamaan parhaassa tapauksessa itse juuri mitään. Sähköisen allekirjoituksen ansiosta et taas joudu tulostamaan tai skannaamaan asiakirjojasi.

Sopimustieto tarjoaa paitsi tehoa myös laatua. Juristiemme kehittämät valmiit asiakirjasisällöt mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi laatia juridisesti laadukkaita asiakirjoja, olipa kyse osakassopimuksesta, salassapitosopimuksesta tai työsopimuksesta. Näistä on hyötyä erityisesti alkutaipaleella oleville yrityksille, joilla valmiita sopimusmalleja ei vielä ole.

Miten Sopimustieto sai alkunsa?

Sopimustieto on Docue Technologies Oy:n tuote, jota on kehitetty loppuvuodesta 2015. Idean Sopimustietoon sai ylivieskalainen tilitoimistoyrittäjä ja juristi Marko Teppo, joka seurasi vuosia pienyrittäjien vaikeuksia sopimusasioidensa kanssa. Ei kukaan sopimusasioista pidä – ne ovat pitkälti hallinnollinen paha – mutta jotenkin ne pitäisi saada hoidettua. Mieluiten laadukkaasti, koska yrityksen arvo perustuu lopultaan sen tekemien sopimusten laatuun.

Teppo perusti Sopimustiedon ja valjasti jyväskyläläisen ohjelmistoyrityksen Meikon koodaamaan ideaansa. Palvelu avattiin yleisölle maaliskuussa 2017.

Keitä ovat Sopimustiedon työntekijät?

Sopimustiedon takana on 13 tekijän tiimi, johon kuuluu muun muassa juridiikan, liiketalouden ja ohjelmistoalan osaajia. Lisäksi löytyy esimerkiksi valtiotieteen ja rakennusalan osaamista. Perustaja ja toimitusjohtaja Marko Teppo on itse juristi mutta myös entinen tilitoimistoyrittäjä ja poliisi.

Me Sopimustiedolla puhumme usein ”älyn kumuloitumisesta”. Kun tiimissä on laaja-alaista osaamista, kaikki ideat joutuvat läpäisemään tarkan seulan. Haluamme parantaa palvelun käyttökokemusta jatkuvasti, ja siinä työntekijämme ovat ratkaisevassa asemassa – asiakkaiden ohella.

Kenelle Sopimustieto on tehty?

Palvelumme on sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Alkuperäinen idea Sopimustiedosta syntyi pk-kentän tarpeesta, mutta yhtä lailla konsepti toimii start-upeissa, pörssiyrityksissä ja vuokranantajilla. Yritysasiakkaita meillä on jo 18 000, yksityiskäyttäjiä 70 000.

Miten pikavalinnat toimivat omissa sopimuspohjissani?

Pohjimmiltaan Sopimustieto on teknologia-alusta, joka taipuu minkälaiseen tahansa sopimukseen tai asiakirjaan. Ota yhteyttä meihin, niin koodaamme pienellä vaivalla tutut sopimuspohjasi yrityksesi käyttöön Sopimustietoon. Näin voit ulottaa teknologiamme tehokkuushyödyt koko sopimuskantaasi.

Miten Sopimustiedon valmiit asiakirjamallit on tehty?

Palvelussa on yli 250 muuntuvaa asiakirjamallia yritystoiminnan tarpeisiin ja yli 50 mallia yksityishenkilöiden tarpeisiin. Malleja ovat suunnitelleet sekä omat juristimme että asianajotoimistoiden erityisasiantuntijat. Malleja tarkistetaan säännöllisesti niin, että ne vastaavat ajantasaista lainsäädäntöä.

Mitkä ovat Sopimustiedon suosituimmat asiakirjamallit?

Yritysasiakirjoista työsopimukset, toimeksiantosopimukset ja hallituksen kokouspöytäkirjat ovat tällä hetkellä suosituimpia asiakirjamalleja. Yhä enenevissä määrin yritykset tuovat myös omia asiakirjamallejaan osaksi palvelua.

Yksityispuolella vuokrasopimukset, velkakirjat, valtakirjat, edunvalvontavaltakirjat ja avioerohakemukset ovat kuukaudesta toiseen suosituimpia.

Milloin Sopimustieto käännetään englanniksi?

Sopimustieto käännetään englanniksi helmi–maaliskuussa 2019. Käännös koskee sekä valmiita asiakirjasisältöjä että käyttöliittymää. Jo nyt allekirjoituskäyttöliittymä on englanniksi, eli voit lähettää allekirjoituskutsuja esimerkiksi ulkomaisille sopijapuolillesi.

Kirjoittaja on Sopimustiedon juristi.

P.S.

Voisiko Sopimustieto olla sinun yrityksesi avuksi? Haluatko tehdä muuta yhteistyötä kanssamme? Olethan meihin yhteydessä.