Palveluun on luotu tilitoimistojen toiveesta riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.

Rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) 2 luvun 3 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen tulee laatia riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Laatimisvelvoite koskee erityisesti tilitoimistoja. Palvelun riskiarvio mukailee Taloushallintoliiton sisältöjä.

Käytännössä kyseessä on yleinen riskiarvio omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä. Riskiarvio-asiakirjaan tulee ilmaista keinoja riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi.

Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti. Mikäli toimivaltainen viranomainen tai asianajoyhdistys sitä pyytää, riskiarvio ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava heille viivytyksettä.

Ilmoitusvelvollisen on lain mukaan otettava riskiarvion laadinnassa huomioon toimintansa luonne, koko ja laajuus.

Laadi riskiarvio täältä.

Palvelussa on laadittavissa myös "Asiakkaan tuntemistiedot" -asiakirja. Kyseiseen asiakirjaan voit kerätä rahanpesulain edellyttämät tuntemistiedot asiakkaastasi.