Digitaalinen murros mahdollisuutena

Yhteiskunta ja yrityselämä ovat valtavassa murroksessa. Jokainen meistä altistuu muutokselle, uusille tavoille toimia. Valtio digitalisoi toimintojaan. Verotus hoidetaan verkossa, asuntokauppa digitalisoituu, robottiruohonleikkurit niittävät pihaamme, autot taskuparkkeeravat omatoimisesti.

Muutos on kuluneena vuonna ollut nopeampaa kuin ennen, mutta hitaampaa kuin tulevina vuosina. Luottamussuhteet yhteiskunnassa muuttuvat, ihmiset kohtaavat toisensa enemmän vain digitaalisessa ympäristössä. Tällaisessa maailmassa korostuu sopimisen tapa ja sovitun sisältö. Digitaalisuus helpottaa yksityishenkilöitä ja on yrityksille välttämättämyys. Kun teknologia mahdollistaa saman asian tekemisen 10 kertaa nopeammin perinteiseen tapaan verrattuna, jää perinteisesti toimiva nopeasti kustannuskilpailussa jalkoihin.

Idea Sopimustiedosta

Päätimme noin kolme vuotta sitten perustaa Sopimustiedon ja aloimme kehittää teknologiaa, jolla yksityishenkilö ja yrittäjä voisi itse laatia, allekirjoittaa ja arkistoida kaiken elämään tai yritystoimintaan liittyvän sopimusaineksen. Kehitystyössä on ollut mukana noin 30 hengen tiimi, joka on koostunut muun muassa koodareista, juristeista, hallinto- ja valtiotieteilijöistä. Tavoitteena on koko kehitystyön aikana ollut helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus. Ajattelemme, että henkilön tulee kyetä laatimaan itse kauppakirjat ja kirvesmiehen omaa yritystänsä koskevat asiakassopimukset, osakassopimukset ja työsopimukset. Halusimme, että allekirjoittaminen olisi helppoa missäpäin maailmaa tahansa ja että arkistoituminen olisi automaattista. Että mitään ei tarvitsisi tulostaa.

Otin itse ensimmäiset tunnustelut yrittäjyyteen toimiessani poliisina. Toimin tuolloin sivutoimisesti rakennusalan yrittäjänä ja virkavapaalla tein vakuutusyhtiöille toimeksiantoja vakuutusetsivänä. Juristiksi kouluttautumisen jälkeen siirryin työskentelemään tilitoimistoon, jossa erilaiset yritykset ja yrittäjäpersoonat tulivat tutuksi. Tilitoimistossa sain tutustua läheltä yrittäjien arkeen ja yritysten tarpeisiin. Näin yritysten konkursseja, saneerauksia, mutta myös uskomattomia kasvutarinoita ja onnistumisia. Istuin yrittäjän avustajana käräjillä, neuvottelin pankissa yritykselle rahoitusta, mutta pääsin myös heittämään yrittäjän kanssa yläfemmaa, kun saimme vietyä yrityskaupat maaliin.

Työni sisältö koostui enimmäkseen erilaisten yritystoimintaan liittyen sopimusten ja asiakirjojen laatimisesta. Työsuhteen asiakirjat, osakassopimukset, salassapitosopimukset, kauppakirjat ja kokouspöytäkirjat tulivat tutuiksi. Laadin yrittäjille myös lahjakirjoja, testamentteja, avioehtosopimuksia ja edunvalvontavaltakirjoja. Havaitsin nopeasti, että asiakirjojen ja sopimusten sisällöt toistavat samaa kaavaa. Samalla kaavalla tehdyt, mutta sisällöllisesti laadukkaat sopimukset ja asiakirjat sopivat miltei sellaisenaan suurimmalle osalle henkilöistä ja yrityksistä.

Ollessani tekemisissä noin sadan yrityksen kanssa aloin pohtia, miksi sopimukset ja asiakirjat jätetään pääosin laatimatta ja jos niitä laaditaan, miksi ne edelleen tulostetaan ja allekirjoitetaan käsin? Miksi luottotietoja tai yritystietoja ei tarkasteta, vaikka tiedot ovat saatavissa netistä muutamalla klikkauksella? Kun havaitsin lukuisten yritysten toiminnassa yhtenevät puutteet ja toisaalta omassa työssä eri yritysten kanssa alkoi toistua sama kaava, mietin voisiko yksityishenkilö ja yrittäjä laatia itseään tai yritystoimintaa koskevat sopimukset. Olisko mahdollistaa kehittää helppokäyttöinen teknologian ja juridisen sisällön yhdistävä työkalu, Sopimustieto?

Palvelun kehitystyöhön on tähän mennessä investoitu jo miljoonia euroja. Teknologiaa on kehitetty asiakkaiden antaman palautteen perusteella entistä sujuvammaksi. Yrittäjät arvostavat sähköisen sopimisen, allekirjoittamisen ja automaattisen arkiston tuomia kustannussäästöjä ja palvelun laajaa juridista sisältötarjontaa. Asiakkaiden kokemuksiin voitte tutustua tarkemmin sivujemme referenssi-osiosta.

Sopimustiedon teknologia ja sen mahdollistama toiminta on tätä päivää. Fiksu yrittäjä haluaa toimia vastuullisesti ja herättää sopimussuhteissaan luottamusta sekä henkilöstön, asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden suuntaan. Tällainen toiminta nostaa merkittävästi yrityksen arvoa.

Kirjoittaja on Sopimustiedon perustaja ja toimitusjohtaja.