Tilitoimistojen tarpeisiin kehitetty Sopimustieto tukee kirjanpitäjien työtä, luo tilitoimistolle mahdollisuuden laajentaa palvelutarjontaa ja parantaa samalla asiakastyön laatua.

Sopimustietoa hyödyntää liiketoiminnassaan jo yli 400 tilitoimistoa. Tilitoimisto Mandaatti on yksi heistä. Mandaatin kirjanpitäjät kiittävät erityisesti palvelun kätevistä pikavalinnoista, opastuksista asiakirjojen laadinnassa ja sähköisestä allekirjoituksesta.

Tilitoimistoissa laaditaan yhä enemmän asiakirjoja asiakasyritysten tarpeisiin. Yritystoiminnan asiakirjojen laadinta on helpottunut Mandaatilla huomattavasti Sopimustiedon pikavalinnoilla ja laajalla sisältövalikoimalla. Tilitoimiston kirjanpitäjät laativat palvelun yli 7 000 sopimusklausaalilla asiakirjoja pikavalinnoin moniin eri tarpeisiin; esimerkiksi pöytäkirjoista kauppakirjoihin, osakassopimuksiin ja tilitoimiston TAL2018 toimeksiantosopimuksiin. Lisäksi opastukset asiakirjojen laadinnan yhteydessä auttavat kirjanpitäjiä ylläpitämään tietotaitoa lainsäädännöstä ja vallitsevista käytänteistä.

”Sopimustiedon avulla pystymme takaamaan asiakkaillemme laadukkaat ja ajantasaiset asiakirjat. Näin varmistamme, että jokainen asiakirja, joka lähtee meiltä on 100% Mandaatti-laatua.” - Vesa Nurro, Tilitoimisto Mandaatin palvelupäällikkö

Erityisesti keväisin Sopimustieto on kokouspöytäkirjojen osalta Mandaatin kirjanpitäjillä kovassa käytössä. Palvelun pikavalinnoilla kirjanpitäjä valitsee helposti esimerkiksi yhtiökokouspöytäkirjaan tarvitsemansa sopimuskohdat. Samalla selkokieliset opastukset neuvovat kirjanpitäjää käytänteistä sekä tukevat laadukkaan pöytäkirjan laadinnassa. Pöytäkirjoihin on tarjolla mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin kuten tilinpäätöksen käsittelyyn, lainoihin ja osakeanteihin.

Top 5 kokouspöytäkirjaa:

Mandaatti laatii Sopimustiedolla pöytäkirjojen lisäksi muun muassa valtakirjat ja kauppakirjat:

Mandaatilla on aina oltu avoimia uusille tavoille toimia ja palveluiden laajentamiselle. Kun tilitoimisto laajentaa palvelutarjontaa, mahdollistuu myös asiakassuhteen syventäminen ja asiakaskokemuksen parantaminen. Markkinointipäällikkö Karoliina Ahola painottaakin, että palveluiden kehittäminen on myös tilitoimistolle elinehto.

Mandaatin palvelupäällikkö Nurron mukaan tilitoimiston yritysneuvonnan ammattilaiset voivat laatia Sopimustiedon avulla asiakasyrityksilleen esimerkiksi normaalimuotoiset osakassopimukset. Mandaatin oma juridiikan asiantuntija voi näin keskittyä monimutkaisimpiin tapauksiin.

"Mandaatti-konsernissa on yli 500 asiakasta ja erinomaisen korkea asiakastyytyväisyys. Mandaatista saat näkemystä bisnekseesi talouden näkökulmasta – kaikki kirjanpitäjämme ovat myös koulutettuja yritysneuvojia. Mandaatti palvelee suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja vietnamiksi."

Sähköinen allekirjoitus sujuvoittaa tilitoimiston arkea

Palvelun muiden toimintojen lisäksi myös sähköinen allekirjoitus on tuonut suurta helpotusta Tilitoimisto Mandaatin arkeen. Niin asiakasyritysten kuin myös tilitoimiston omat asiakirjat tulevat viimeistellyksi vaivatta Sopimustiedolla - paikasta ja ajasta riippumatta. Mandaatilla on tällä hetkellä toimipaikat Oulussa, Espoossa, Tampereella ja Limingassa.

Mandaatilla asiakirjat allekirjoitetaan helposti puhelimella. Useimmiten käytetään palvelun SopimusSign Helppoa, joka ei vaadi vahvaa tunnistautumista. Molemmat Sopimustiedon allekirjoitustavat (Vahva ja Helppo) ovat juridisesti päteviä ja niiden käytön yhteydessä allekirjoituksesta jää palveluun tekninen aikaleima.

Vahvan tunnistautumisen allekirjoitustavassa on taustalla Signicatin (Signicat As) teknologia ja tunnistuspalvelu. Signicat on Kyberturvallisuuskeskuksen ylläpitämässä luettelossa mainittu hyväksytty tunnistuspalvelu. Allekirjoitussivulta löytyvien allekirjoittajatietojen lisäksi asiakirjatiedostoon on upotettu PAdES-standardin mukaiset tiedot allekirjoituksesta (PDF Advanced Electronic Signature).

”Sopimustiedolla asiakirjojen luominen on helppoa ja säästää aikaa! Enää ei tarvitse kaivella vanhoja word-asiakirjapohjia tietokoneen syövereistä, kun edellisvuoden pöytäkirjat voi kopioida suoraan Sopimustiedon arkistosta. Suosittelen!” - Vesa Nurro, Tilitoimisto Mandaatin palvelupäällikkö

Lue lisää Sopimustiedosta täältä