Kuinka hyvin tunnet vuokralaisesi tai velallisesi? Sopimustiedon tietopalvelusta löydät keskitetysti niin yritysten kuin yksityishenkilöiden luottotiedot. Saatavilla ovat myös yritysten kaupparekisteriotteet, nimenkirjoitusoikeudet ja yhteisösäännöt.

Mitä luottotiedot ovat? Mihin luottokelpoisuus perustuu?

Luottotiedoilla kuvataan yrityksen tai yksityishenkilön valmiutta vastata taloudellisista sitoumuksistaan. Luottotietoja ovat esimerkiksi maksuhäiriömerkinnät, luottoluokitukset ja maksutapaa koskevat tiedot. Tietojen keräämistä ja sallittuja käyttötarkoituksia säännellään luottotietolaissa (527/2007).

Milloin luottotiedot on viisasta tarkastaa?

Luottotiedot kannattaa tarkastaa, jos olet tekemässä vähäistä merkittävämpää sopimusta ennestään tuntemattoman toimijan kanssa. Jo yksittäisen suuren tilauksen luottotappio on kolaus kannattavuudellesi.

Liiketoiminnan ja yksityiselämän rahoittaminen luotolla on ollut voimakkaassa kasvussa Suomessa viime vuodet. Maksukyvyttömyyteen liittyvät oikeusprosessit ovat yleistyneet niin paljon, että lainsäätäjä on käynnistänyt selvitykset julkisten luottorekisterien laajentamisesta (ns. positiivinen luottorekisteri). Tämä hanke on vasta tulevaisuutta, mutta kehityssuunta kuvastaa merkittävää liiketaloudellista ja yhteiskunnallista ongelmaa.

Miksi tekisin luottotietokyselyni juuri Sopimustiedolla? Mitä muuta saan paitsi luottotiedot?

Sopimustieto on digitaalinen kokonaisuus, jolla laadit, allekirjoitat ja arkistoit kaikki sopimuksesi. Samalla alustalla ovat saatavissa kaikkien suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden luottotiedot. Voit parilla hiirenklikkauksella tarkastaa sopijakumppanisi luottotiedot juuri siinä hetkessä, jolloin luottotietoja tarvitaan – sopimusta laatiessasi. Esimerkiksi vuokrasopimusta, työsopimusta tai toimeksiantosopimusta laatiessasi sinun ei tarvitse siirtyä ulkoiseen järjestelmään pelkästään luottotietojen saamiseksi.

Palvelullamme tehostat siis paitsi luottotietojen hakemista myös muuta hallintoasi. Hyödyntämällä palvelukokonaisuuttamme voit vähentää hallinnollista työtäsi jopa 90 %.

Yritysasiakkaana saat käyttöösi älykkään yritysten riskiluokituksemme, joka kuuluu palvelun kiinteään hintaan. Riskiluokitus mahdollistaa sen, ettet useimmin joudu tilaamaan erillishintaista raporttia luottokelpoisuuden selvittämiseksi.

Mitä luottotietoraportti sisältää?

Tietopalvelumme luottotietoraportti paljastaa, jos henkilöstä tai yrityksestä on tallennettu luottotietorekisteriin maksuhäiriömerkintä. Merkinnän voi saada esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä, ulosotossa, konkurssissa, yrityssaneerauksessa tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä.

Mistä Sopimustiedon luottotietoraportit tulevat?

Tietopalvelumme luottotietoraportit tuottaa Bisnode Finland Oy. Bisnode-konserni toimii 18 maassa ympäri Eurooppaa yli 300 miljoonan euron liikevaihdolla.

Mikä on Sopimustiedon tarjoama riskiluokitus yrityksistä?

Yritystilimme kiinteään hintaan kuuluu kolmiportainen riskiluokitus, joka ennustaa suomalaisten yritysten maksuhäiriön todennäköisyyttä seuraavan 12 kuukauden aikana. Tilastolliseen monimuuttujamalliin perustuva luokitus jakaa yritykset tilinpäätöstietojen ja taustatahojen perusteella vähäriskisiin, kohonneen riskin ja korkean riskin yrityksiin. Luokituksessa noin 80 prosenttia luokiteltavista yrityksistä lasketaan vähäriskisiin yrityksiin, joiden maksuhäiriöriski on marginaalinen (noin yhden prosentin todettu todennäköisyys maksuhäiriöön).

Riskiluokitusta ei ole saatavilla mikroliikevaihtoisista yrityksistä tai niistä yrityksistä, joista ei ole tarvittavaa määrää tietoja luokituksen muodostamiseen.

Riskiluokituksemme riittää hyvin yleiskuvan muodostamiseen kohdeyrityksesi luottokelpoisuudesta. Jos luokitusta ei ole saatavilla taikka malli arvioi kohdeyrityksesi vähäriskiseksi tai korkeariskiseksi, suosittelemme tarkemman luottotietoraportin tarkastamista ennen luoton myöntämistä.

Milloin luottotiedot saa lain mukaan tarkastaa?

Yritysten luottotietoja saat tarkastaa koska vain. Henkilöluottotietojen luovuttaminen edellyttää, että sinulla on esimerkiksi joku seuraavista oikeudellisista perusteista:

  • olet myöntämässä henkilölle luottoa
  • teet luotonvalvontaa henkilön aiemmista veloista (esim. maksujen seuranta)
  • suunnittelet perintää aiemmin myönnetystä luotosta
  • olet valitsemassa henkilöä yrityksen vastuuhenkilöksi (esim. hallituksen jäseneksi)
  • arvioit henkilöä työntekijänä tai työnhakijana (tietyin rajauksin)
  • olet vuokraamassa henkilölle asuntoa
  • olet takaamassa henkilön velkaa tai suostumassa vierasvelkapanttaukseen hänen hyväkseen

Entä kaupparekisteriote, nimenkirjoitusoikeudet ja yhteisösäännöt? Mitä niistä ilmenee?

Kaupparekisteriote sisältää kaikki yrityksen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteisötietojärjestelmään ilmoitetut perustiedot sekä voimassa olevat rekisterimerkinnät ja muut julkiset merkinnät. Nimenkirjoitusoikeuksissa on nimetty ne henkilöt, jotka voivat tehdä sitovia sopimuksia yrityksen puolesta, kuten hallituksen jäsenet ja prokuristit. Yhteisösäännöillä tarkoitetaan esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestystä tai osuuskunnan sääntöjä. Näihin kaikkiin asiakirjoihin on syytä tutustua, jos olet ryhtymässä laajempaan yhteistyöhön tai merkittävään sopimukseen yrityksen kanssa.

Kirjoittaja on Sopimustiedon juristi.

P.S.

Haluatko varmistaa sopimustesi korkean laadun? Palvelumme sisältää luottotietojen lisäksi yli 250 muuntuvaa asiakirjamallia, joita on ollut kehittämässä toistakymmentä juridiikan asiantuntijaa. Laadi esimerkiksi laadukas vuokrasopimus tai velkakirja, jolla turvaat etusi parhaalla mahdollisella tavalla.