Liukuva työaika on käytössä miltei kaikissa asiantuntijatehtävissä, joissa työn lopputulos ei ole sidottu tarkasti tiettyyn aikaan ja paikkaan. 1.1.2020 voimaan tuleva uusi työaikalaki antaa työnantajalle ja työntekijälle aiempaa laajemmat vapaudet sopia liukuman enimmäissaldosta ja vuorokautisista liukumarajoista.

Työntekijälle laajempi vapaus päättää työajoistaan

Liukuvan työajan sopimus mahdollistaa työntekijän säännöllisen työajan järjestämisen niin, että työntekijällä on tiettyjen reunaehtojen puitteissa oikeus itsenäisesti päättää työpäivänsä aloittamisen ja lopettamisen ajankohdat sekä työpäivänsä pituus. Työntekijälle liukuva työaika voi mahdollistaa monenlaisia etuja, kuten joustavammat vapaa-ajan mahdollisuudet, hiljaisen toimiston työrauhan ja ruuhkien välttämisen.

Työnantajalle sopimuksesta syntyy parempi mahdollisuus resursoida sesonkitöitä tai muuta kiireistä aikaa, jolloin työtä on tarjolla enemmän kuin muina aikoina. Käytännössä myös kallista ylityötä pystytään välttämään helpommin.

Työajan vuorokautinen liukumaraja ja liukuma-aika

Työajan vuorokautinen liukumaraja tarkoittaa paljonko työntekijä voi valintansa mukaan lyhentää tai pidentää vuorokautista työaikaansa. Laki sallii enintään neljän tunnin liukumarajan. Jos se valitaan liukumarajaksi, työntekijä, jonka vuorokautinen säännöllinen työaika on 8 tuntia, voi siis tehdä 4–12 tunnin työpäivän. Liukuma-ajoilla viitataan kellonaikoihin, joiden puitteissa työntekijän on aloitettava tai lopetettava työnteko. Voidaan esimerkiksi sopia, että työnteko tulee aloittaa klo 7–10 ja lopettaa klo 15–19.

Mitä liukuvan työajan sopimuksen tulee sisältää?

Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

1) kiinteä työaika
2) työajan vuorokautinen liukumaraja ja liukuma-ajan sijoittaminen
3) lepoaikojen sijoittaminen
4) säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymä

Hyödynnä juristien laatimaa sopimusta liukuvasta työajasta

Sopimustietoon on luotu uutena asiakirjamallina liukuvan työajan sopimus. Sopimustiedon liukuvan työajan sopimusmallilla laadit vaivattomasti pätevän sopimuksen, joka sisältää kaikki lain edellyttämät kohdat. Älykäs sopimusmallimme sisältää lukuisia malliehtoja, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat alla olevan kuvan mukaisesti. Voit myös muokata ehtoja tai kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen pohja, vaan muuntuva asiakirjamalli, jolla laadit pätevän ja laadukkaan sopimuksen vaivattomasti. Lopputuloksena saat siistin allekirjoitusvalmiin asiakirjan, jonka voit allekirjoittaa palvelussa sähköisesti. Palvelun dokumenttiarkisto arkistoi asiakirjan sinulle automaattisesti.

Lähetä allekirjoituskutsut tekstiviestitse

Palvelussa voit lähettää allekirjoituskutsut osapuolille tekstiviestillä tai sähköpostitse asiakirjan laadinnan jälkeen. Allekirjoituksen voi siis hoitaa työsopimuksiin helposti älypuhelimen näytölle sormella tai kosketusnäyttökynällä piirtäen, missä ja milloin vain. Asiakirjan laatija ja osapuolet saavat ilmoituksen sähköpostitse, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan.

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat, Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Sähköisestä allekirjoituksesta jää vahvemmat tekniset todisteet kuin perinteisestä allekirjoituksesta. Voit lukea lisää sähköisistä allekirjoituksista ja niiden juridisesta pätevyydestä täältä.

Sopimukset arkistoituvat automaattisesti

Palvelu arkistoi niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi automaattisesti yhteisösi Sopimustilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi. Voit myös tarvittaessa monistaa arkistossa olevia asiakirjoja ja sillä tavalla helpottaa toistuvien asiakirjojen laadintaa. Lisäksi voit asettaa muistutuksia asiakirjojen tärkeistä päivämääristä alla olevan kuvan mukaisesti. Palvelu toimittaa muistutukset sinulle tai nimeämällesi henkilölle sähköpostitse.

Liukuvan työajan saldovapaista on mahdollista sopia

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työajan ylitysten kertymää vähennetään työntekijälle annettavalla palkallisella vapaa-ajalla ("saldovapaa"). Jos saldoa on kertynyt paljon, saldovapaat voivat olla tehokkain keino tasata saldo ennen käytössä olevan seurantajakson päättymistä. Työnantajan on työntekijän sitä pyytäessä pyrittävä antamaan vapaa-aika kokonaisina työpäivinä. Työnantaja voi selventää liukuvaa työaikaa koskevassa sopimuksessa, millä perustein kokonaisia vapaapäiviä myönnetään.

Yli vuoden mittaisia määräaikaisia sopimuksia rajoitetaan

Sopimuksen voimassaolosta kannattaa monesti sopia nimenomaisesti. Kannattaa kuitenkin huomioida, että laki asettaa pitkille määräaikaisuuksille ja irtisanomisajoille rajoituksia. Yhden vuoden määräaikaisuuden voi sopia ilman rajoituksia. Jos sen sijaan määräaikaisuus on pidempi kuin vuosi tai sopimus on sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi, sopimus on lähtökohtaisesti irtisanottavissa päättymään käytössä olevan työajan seurantajakson päättyessä.

Samat oikeudet - tee sopimus jokaisen työntekijän kanssa erikseen

Liukuvan työajan käyttöönotosta sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Huomaa, että työsopimuslain tasapuolisen kohtelun vaatimus kuitenkin edellyttää, että työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti liukuvan työajan järjestelyissä. Käytännössä se tarkoittaa, että jos liukuva työaika otetaan käyttöön, on samassa asemassa oleville työntekijöille tarjottava samat ehdot järjestelyn hyödyntämiseen.

Tutustu Sopimustietoon ja laadi sopimus täällä.