Joustotyö työaikamuotona on uuden työaikalain ratkaisu vaativaan tietotyöhön. Joustotyösopimuksessa työntekijä saa itsenäisesti ajoittaa kaiken tai valtaosan työajastaan.

Ajasta ja paikasta riippumatonta työntekoa

Joustotyö on 1.1.2020 voimaan astuvan uuden työaikalain ratkaisu vaativaan asiantuntijatyöhön, jossa työtä ei ole syytä sitoa tiettyyn aikaan tai paikkaan. Joustotyö on käytännössä liukuvaakin työaikaa joustavampi ratkaisu työajan sijoitteluun.

Työntekijälle joustotyöaika antaa pääpiirteissään vapauden päättää työajastaan. Työnantajalle se antaa taas mahdollisuuden luopua tietyistä jäykkyyksistä, jotka eivät välttämättä sovi erityisesti tietotyöhön, kuten työvuorolistoista ja sunnuntaityökorvauksista. Parhaimmillaan työnteosta saadaan tuloksellisempaa ja mielekkäämpää sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

Mitä joustotyösopimuksen tulee sisältää?

Joustotyössä vähintään puolet työajasta tulee olla sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Kaikkiaan sopimuksessa tulee sopia ainakin seuraavista kohdista:

  • Työpäivät
  • Viikkolevon sijoittaminen
  • Kiinteä työaika (jos sellaista on)
  • Noudatettava työaika, jos sopimus päättyy

Lisäksi sopimuksessa kannattaa käytännössä selventää, mikä on työntekijän säännöllisessä työajassa sovellettava tasoittumisjakso ja miten työaikaa voidaan seurata erityisesti etätyössä.

Sovi joustavasta työajasta vaivattomasti

Sopimustietoon on luotu täysin uutena asiakirjamallina joustotyösopimus. Laadit palvelussa vaivattomasti lain vaatimukset täyttävän joustotyösopimuksen, joka sisältää kaikki edeltävässä kohdassa listatut asiat. Älykäs sopimusmallimme sisältää lukuisia malliehtoja, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat. Voit myös muokata ehtoja tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen pohja, vaan muuntuva asiakirjamalli, jolla laadit pätevän ja laadukkaan sopimuksen vaivattomasti. Lopputuloksena saat siistin allekirjoitusvalmiin asiakirjan, jonka voit allekirjoittaa palvelussa sähköisesti. Palvelun dokumenttiarkisto arkistoi asiakirjan sinulle automaattisesti.

Lähetä allekirjoituskutsut tekstiviestitse

Palvelussa voit lähettää allekirjoituskutsut osapuolille tekstiviestillä tai sähköpostitse asiakirjan laadinnan jälkeen. Allekirjoituksen voi siis hoitaa työsopimuksiin helposti älypuhelimen näytölle sormella tai kosketusnäyttökynällä piirtäen, missä ja milloin vain. Asiakirjan laatija ja osapuolet saavat ilmoituksen sähköpostitse, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan.

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat, Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Sähköisestä allekirjoituksesta jää vahvemmat tekniset todisteet kuin perinteisestä allekirjoituksesta. Voit lukea lisää sähköisistä allekirjoituksista ja niiden juridisesta pätevyydestä täältä.

Sopimukset arkistoituvat automaattisesti

Palvelu arkistoi niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi automaattisesti yhteisösi Sopimustilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi. Voit myös tarvittaessa monistaa arkistossa olevia asiakirjoja ja sillä tavalla helpottaa toistuvien asiakirjojen laadintaa. Lisäksi voit asettaa muistutuksia asiakirjojen tärkeistä päivämääristä alla olevan kuvan mukaisesti. Palvelu toimittaa muistutukset sinulle tai nimeämällesi henkilölle sähköpostitse.

Määrittele erikseen joustotyöaika ja kiinteä työaika

Joustotyösopimuksessa on sovittava päivistä, joille työntekijä saa sijoittaa työaikaa. Halutessaan osapuolet voivat sopia, että mikä tahansa päivä voi olla työpäivä.

Työnantajalla saattaa ajoittain olla tarve työntekijän läsnäololle tai tavoitettavuudelle esimerkiksi yhteisten palaverien tai asiakasprojektien vuoksi, vaikka työnteko olisi muutoin joustavaa. Tällöin on syytä sopia erikseen tietystä kiinteästä työajasta. Kiinteä työaika ei estä joustotyösopimuksen käyttöä, kunhan kiinteän työajan osuus pysyy alle puolessa kokonaistyöajasta. Kiinteää työaikaa voi olla osa päivästä tai esimerkiksi tietty viikonpäivä. Kiinteää työaikaa ei kuitenkaan saa sijoittaa klo 23–06 väliselle ajalle.

Sovi ennakoivasti sovellettava työaika

Sopimuksessa tulee ennakoivasti sopia, mikä on sovellettava työaika, jos joustotyösopimus päättyy, mutta työsuhde jatkuu.

Joustotyösopimuksen voimassaolosta säädetään osapuolia rajoittavasti laissa: sopimus voidaan aina irtisanoa päättymään irtisanomishetken tasoittumisjaksoa seuraavan jakson lopussa. Tasoittumisjaksolla viitataan järjestelyyn, jossa työntekijän säännöllisen työajan ei tarvitse olla tietyllä aikavälillä (esim. viikon sisällä) vakio, mutta sen tulee tasoittua tietyllä pidemmällä aikavälillä tiettyyn tuntimäärään.

Tutustu Sopimustietoon ja laadi sopimus täällä.